Gratis verzending in Nederland
van € 100,-
Klantenservice
Tel 074-8511901
Registreer
Nieuwe klant
Zoeken
O
Bel Progenion
Tel.074 - 8511 901

Titanium dioxide is een fotokatalysator met een bandbreedte van 3.2 eV.


Zodra het TiO2 filter wordt belast met protonen welke kleiner zijn dan 385nm, dan wordt de energie van de bandbreedte overschreden en gaat de stof van de eerste opnameband naar de tweede opnameband. Door dit proces krijgt het overgebleven electron paar een lange levensduur en zal lang bijdragen in de opname van chemische reacties
Hydroxiel deeltjes en super ionen reageren erg reactief op de binnengekomen vervuilers en zij breken de schadelijke stoffen af. Voorbeelden van schadelijke stoffen zijn: gassen, bacterien, virussen en schimmels. Het totale proces wordt foto katalystische oxidatie genoemd. Dit proces verbruikt niet veel stroom, heeft een langere levensduur en een laag onderhoudsverbruik.
Progenion Nederland
Ambachstraat 2
7622 AP Borne
Tel: 074 - 851 19 01
E-mail. info@progenion.nl
https://www.progenion.nl
Waar verkrijgbaar?
Chat met de klantenservice
Progenion is online offline
Welkom bij de klantenservice.