ESP.

Allereerst wordt de vervuilde lucht door een ioniserende sector geleid welke geladen is met 8000 volt.
Dit geeft een positieve lading aan de vervuilende stoffen. Ten tweede komt de vervuilde lucht door een opvangsector welke de vervuilers opvangt. Om de elektrostatische filter te laten werken wordt er nu 4000 volt toegepast op elke opvangplaat.
De verschillende opvangplaten gaan gezamenlijk op elkaar richting de grond. De geladen vervuilers vallen nu allemaal naar benden op de opvangplaten. Het eerste filter zorgt ervoor dat de grotere vervuilers gefilterd worden en zorgen voor een goede blijvende prestatie van de binnen filters. De carbonfilters zorgen voor een goede absorptie van de geurtjes.
Let op: het ESP filter moet wel regelmatig gereinigd worden voor optimale prestaties. U hoeft geen extra kosten te maken want de prestaties blijven. Progenion heeft een paar verschillende modellen dit dit elektrostatische filter bevatten waaronder de luchtreiniger model PR-369R. Het voordeel van deze luchtreiniger is dat het geen geluid maakt en het filter niet vervangen hoeft te worden.

TiO2 filter

Titanium dioxide is een fotokatalysator met een bandbreedte van 3.2 eV. Zodra het TiO2 filter wordt belast met protonen welke kleiner zijn dan 385nm, dan wordt de energie van de bandbreedte overschreden en gaat de stof van de eerste opnameband naar de tweede opnameband. Door dit proces krijgt het overgebleven electron paar een lange levensduur en zal lang bijdragen in de opname van chemische reacties
Hydroxiel deeltjes en super ionen reageren erg reactief op de binnengekomen vervuilers en zij breken de schadelijke stoffen af. Voorbeelden van schadelijke stoffen zijn: gassen, bacterien, virussen en schimmels. Het totale proces wordt foto katalystische oxidatie genoemd. Dit proces verbruikt niet veel stroom, heeft een langere levensduur en een laag onderhoudsverbruik.