Elektrostatische Precipitator (ESP)

Het proces begint wanneer vervuilde lucht door een ioniserende sector wordt geleid die een spanning van 8000 volt draagt. Dit geeft een positieve lading aan de vervuilende deeltjes. Vervolgens passeert de lucht een opvangsector die geladen is met 4000 volt per opvangplaat, wat de deeltjes aantrekt en vasthoudt. Deze platen bewegen gezamenlijk naar de grond toe, waardoor de geladen vervuilers effectief worden opgevangen. Het eerste filter vangt de grotere deeltjes op, wat essentieel is voor de duurzame werking van de binnenfilters. Daarnaast zorgen koolstoffilters voor effectieve geurabsorptie. Let op: het is belangrijk dat het ESP-filter regelmatig gereinigd wordt voor optimale prestaties. Extra kosten zijn niet nodig aangezien de prestaties behouden blijven. Progenion biedt verschillende modellen aan met dit elektrostatische filter, zoals de luchtreiniger model PR-369R. Dit model is bijzonder omdat het stil werkt en het filter niet vervangen hoeft te worden.

TiO2-filter

Titaniumdioxide (TiO2) is een soort materiaal dat werkt als een fotokatalysator—dat betekent dat het licht gebruikt om chemische reacties te versnellen. Dit materiaal heeft een eigenschap die we de ‘bandgap’ noemen, een soort drempelwaarde van 3.2 elektronvolt (eV) die vertelt hoeveel energie nodig is om het aan het werk te zetten.

Wanneer licht met een golflengte korter dan 385 nanometer (nm) op het TiO2 valt, krijgt het materiaal meer energie dan de drempelwaarde. Hierdoor kan het van energieniveau veranderen en worden elektronen actiever. Deze actieve elektronen leven langer en kunnen zo effectiever chemische reacties aangaan.

Deze reacties produceren zeer reactieve deeltjes zoals hydroxyldeeltjes en superionen. Deze deeltjes zijn zeer goed in het afbreken van schadelijke stoffen zoals gassen, bacteriën, virussen en schimmels in de lucht. Dit proces van luchtzuivering met behulp van licht en TiO2 noemen we fotokatalytische oxidatie.

Dit systeem is niet alleen effectief in het zuiveren van de lucht, maar is ook energiezuinig, gaat lang mee en heeft weinig onderhoud nodig. Dit maakt het een uitstekende optie voor luchtzuiveraars in huizen en andere gebouwen.