Luchtreinigers tegen fijnstof2023-09-11T20:11:54+02:00

Fijnstof en luchtreinigers

Volgens diverse studies waaronder die van de Gezondheidsraad zijn er bepaalde groepen mensen die extra gevoelig zijn voor luchtverontreiniging zoals die van fijnstof, waaronder ouderen, kinderen, zwangere vrouwen en mensen met bestaande luchtweg-, hart- en vaatziekten en diabetes. Deze gevoeligheid kan leiden tot verergering van bestaande gezondheidsproblemen en negatieve effecten op de gezondheid van ongeboren kinderen. Hoogblootgestelde groepen, zoals mensen die wonen of werken in gebieden met veel luchtverontreiniging, lopen ook een extra verhoogd risico. Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking valt onder deze gevoelige groepen. Een oplossing om deze risico’s te binnenshuis te verminderen, is het gebruik van luchtreinigers om de binnenlucht te zuiveren van fijnstof en andere luchtverontreinigingen.

Progenion luchtreinigers

Met meer dan 15 jaar ervaring in het zuiveren van lucht, heeft Progenion een breed scala aan luchtreinigers ontwikkeld om effectief tegen fijnstof te strijden. We begrijpen dat het kiezen van de juiste luchtreiniger complex kan zijn, gezien de vele opties en specificaties. Daarom nodigen we u van harte uit om contact met ons op te nemen bij eventuele vragen of twijfels. Ons team staat klaar om u via telefoon (+31748511901), e-mail (info@progenion.nl) of zelfs persoonlijk bij ons in de showroom om u te begeleiden in het maken van de beste keuze. Bezoeken zijn mogelijk op afspraak, zodat we u alle aandacht en informatie kunnen bieden die u nodig heeft. Bij Progenion bent u verzekerd van een persoonlijke aanpak en expertise in luchtreiniging.

Informatie luchtreinigers en fijnstof

Wat is fijnstof?2023-08-28T09:49:48+02:00

Fijnstof is een verzamelnaam voor alle stofdeeltjes in de lucht. Het betreft deeltjes van verschillende groottes, met een maximale doorsnede van 10 micrometer (0,001 centimeter). Fijnstof, zoals beschreven op https://www.rivm.nl/fijn-stof, is met het blote oog niet zichtbaar. Het wordt pas merkbaar wanneer onder bepaalde weersomstandigheden smog ontstaat. Fijnstof bestaat grotendeels uit zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak, maar ook elementair koolstof en koolstofverbindingen dragen bij aan de samenstelling ervan.

Een klein percentage van fijnstof bestaat uit roet. Onderzoek heeft aangetoond dat roet, van alle componenten in fijnstof, de grootste schade kan aanrichten aan zowel het milieu als de gezondheid. Roet is in wezen een combinatie van koolstof en koolstofverbindingen, die voornamelijk vrijkomen bij de verbranding van fossiele brandstoffen (zoals in dieselmotoren) en organisch materiaal (zoals biomassa en bosbranden).

De luchtzuiveraars van Progenion zijn uitgerust met het HEPA-filter, dat wereldwijd wordt erkend als het meest effectieve luchtzuiverende filter.

Waar bevindt zich fijnstof?2023-08-28T09:49:48+02:00

Fijnstof bevindt zich overal in de lucht. De concentratie varieert echter per locatie; sommige plekken hebben meer fijnstof dan andere. De schoonste lucht, met de minste fijnstofdeeltjes, vind je boven zee. Boven land neemt het aantal fijnstofdeeltjes toe, en in grote steden ligt dit aantal nog hoger.

Een klein deel van het fijnstof is afkomstig van natuurlijke bronnen, zoals zeezout en opwaaiend stof. Het overgrote deel van het fijnstof (75 tot 80 procent) komt echter in de lucht door menselijke activiteiten.

Dit is voornamelijk gerelateerd aan verbrandingsaerosolen, de deeltjes die vrijkomen bij verbrandingsprocessen. Hierbij kan gedacht worden aan verkeer, houtverbranding en energieopwekking uit fossiele brandstoffen. Dergelijke activiteiten komen meer voor in grote steden, wat resulteert in een hogere concentratie fijnstof in de lucht op die locaties.

Hoe gevaarlijk is fijnstof?2023-08-28T09:49:40+02:00

Een hoge concentratie fijnstof kan gevaarlijk zijn, het is daarom van belang dat er zo min mogelijk van in je lichaam terechtkomt. De precieze schadelijkheid van fijnstof voor de gezondheid hangt af van verschillende factoren, zoals de samenstelling van het fijnstof, de hoeveelheid deeltjes en hun grootte. Hoe kleiner het deeltje, hoe moeilijker het voor het lichaam is om het te verwijderen. Deze kleine deeltjes blijven na inademing langer achter in de longen en kunnen zo sneller in het bloed terechtkomen, waardoor ze andere organen kunnen bereiken.

De gevoeligheid voor fijnstof varieert ook per individu. De risicogroepen omvatten kinderen, ouderen en mensen met hart-, vaat- of longziekten. Als je tot deze groepen behoort, kan je door blootstelling aan fijnstof last krijgen van hoesten en benauwdheid. Soms verdwijnen de klachten als de concentratie fijnstof in de lucht afneemt. Echter, uit onderzoek (https://www.rivm.nl) van het RIVM blijkt dat zieke mensen door een hoge concentratie fijnstof eerder kunnen sterven.

Het inademen van fijnstof kan ernstige gezondheidseffecten veroorzaken, zoals een verminderde longfunctie of verhoogde luchtwegklachten. Er kunnen ook effecten optreden op de ontwikkeling van een foetus. Uit onderzoek is tevens gebleken dat er mogelijk een verband is met diabetes en dementie. Langdurige blootstelling aan fijnstof kan in Nederland zelfs leiden tot een verminderde levensverwachting van ongeveer negen maanden!

Bescherm jezelf tegen overmatige inademing van fijnstof. Kies voor een Progenion luchtzuiveraar met HEPA-filter en zorg voor schone lucht in je eigen huis om gezond te blijven!

Wat zijn de regels voor fijnstof?2023-08-28T09:49:50+02:00

De kwaliteit van onze lucht moet zo hoog mogelijk zijn. Daarom stelt de Europese Unie eisen aan de luchtkwaliteit, waaronder grenzen voor de maximaal toegestane concentratie fijnstof in de lucht. De concentratie fijnstof wordt uitgedrukt in µg/m3, oftewel microgram per kubieke meter. De jaarlijkse hoeveelheid fijnstof in Nederland mag niet hoger zijn dan 40 µg/m3. Deze grens is bedoeld om ons te beschermen tegen de langetermijneffecten van fijnstof.

Daarnaast wordt er dagelijks naar de hoeveelheid fijnstof in de lucht gekeken. De dagelijkse grens is 50 µg/m3 en deze mag in een jaar tijd op maximaal 35 dagen worden overschreden. Deze regel is voornamelijk bedoeld om ons te beschermen tegen de kortetermijneffecten van fijnstof.

Ondanks alle Europese regels komt het in Nederland nog steeds regelmatig voor dat er veel fijnstof in de lucht aanwezig is. Bescherm jezelf hiertegen en zorg dat je binnenshuis en op kantoor schone lucht inademt. Investeer in je gezondheid en bekijk welke maatregelen je kunt nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren, zoals het gebruik van een Progenion luchtzuiveraar met een HEPA-filter

Waarom een luchtreiniger bij fijnstof?2023-08-28T09:49:48+02:00

Iedereen heeft baat bij schone lucht. Een hoge concentratie fijnstof in de lucht duidt op luchtvervuiling, wat gevaarlijk is om in te ademen. Wanneer de lucht sterk vervuild is, bijvoorbeeld bij sterke smog, kan zelfs korte blootstelling al acute effecten veroorzaken, zoals hoesten, benauwdheid en verergering van luchtwegklachten.

Op lange termijn kan een hoge concentratie fijnstof effect hebben op diabetes en dementie, zo blijkt uit onderzoek. Voor de gemiddelde Nederlander betekent blootstelling aan vervuilde lucht dat het leven met dertien maanden wordt verkort, waarvan negen maanden te wijten zijn aan fijnstof.

Fijnstof zelf is niet direct dodelijk. De schade zit in de ziektes die door fijnstof worden verergerd, zoals aandoeningen aan het hart- en vaatstelsel en aan de luchtwegen en longen. De combinatie van een bestaande ziekte en overlast door fijnstof kan leiden tot een vroegtijdig overlijden.

Onderzoekers hebben ook andere effecten van fijnstof geconstateerd, zoals verergering van bestaande hart- en vaatziekten en luchtwegaandoeningen. Ook is er een verband geconstateerd tussen hoger verzuim op school en werk en hogere concentraties fijnstof.

Aangezien we ongeveer 90% van onze tijd binnenshuis doorbrengen, bijvoorbeeld thuis, op school of op het werk, is het raadzaam om de lucht binnenshuis zelf te zuiveren van fijnstof om de schadelijke gevolgen te beperken. Met een luchtreiniger van Progenion kun je snel en eenvoudig de luchtkwaliteit in je eigen huis verbeteren.

Luchtreinigers: Wie heeft ze nodig?2023-08-28T09:49:47+02:00

Fijnstof is schadelijk voor de gezondheid van iedereen, maar met name voor mensen in risicogroepen (https://www.rivm.nl/). Volgens de Gezondheidsraad gaat het daarbij met name om kinderen, ouderen en mensen met hart-, vaat-, of longziekten. Voor hen is het extra belangrijk dat de lucht die ze inademen schoon is. Een luchtzuiveraar van Progenion met HEPA-filter zorgt daarvoor.

Dat ouderen gevoeliger zijn voor fijnstof komt niet alleen doordat zij vaker last hebben van chronische longziekten en hart- en vaatziekten. Veroudering op zich speelt ook een rol. Dat komt doordat ouderen al hun hele leven zijn blootgesteld aan luchtverontreiniging en door luchtweginfecties die ze tijdens hun leven hebben gehad. Hierdoor zijn ze extra gevoelig voor luchtverontreiniging en hebben ze over het algemeen een verminderde longfunctie.

Ook kinderen zijn gevoeliger voor fijnstof. Dat komt doordat ze in verhouding tot hun lichaamsgewicht veel lucht inademen en doordat ze kleinere longen en luchtwegen hebben. Daarnaast zijn de luchtwegen en longblaasjes nog in ontwikkeling en hebben ze vaker astma en acute luchtweginfecties.

Verder wijst de Gezondheidsraad ook zwangere vrouwen aan als hooggevoelige groep. Steeds meer onderzoeken zien een verband tussen blootstelling aan fijnstof en de effecten op een ongeboren kind.

Ten slotte benoemt de Gezondheidsraad ook hoogblootgestelde groepen als risicogroep voor fijnstof in de lucht. Daarbij gaat het met name om mensen die wonen of werken op plaatsen met veel luchtverontreiniging. Voorbeelden zijn de omgeving van een vliegveld, stadscentra en gebieden langs drukke wegen.

Samenvattend, voor een grote groep mensen is blootstelling aan fijnstof extra gevaarlijk. Met name voor hen is het daarom aan te raden om ervoor te zorgen dat de lucht die ze binnenshuis inademen, zo schoon mogelijk is.

Hoe werkt een luchtreiniger tegen fijnstof?2023-08-28T09:49:43+02:00

Er zijn allerlei soorten luchtreinigers tegen fijnstof. Deze luchtzuiveraars hebben verschillende soorten luchtreinigingstechnieken. In de basis is het zo dat elke luchtreiniger een luchtstroom creëert met behulp van een ingebouwde ventilator. Daarna wordt deze luchtstroom langs één of meerdere filters geleid. Filters kunnen vervangbaar of niet-vervangbaar zijn. De (fijn)stof en andere schadelijke deeltjes blijven achter op het filter en de luchtreiniger blaast de schone lucht weer de ruimte in.

Daarnaast kunnen luchtreinigers extra functies hebben. Bijvoorbeeld een elektrostatisch filter. Deze haalt dankzij de ionisatiefunctie (fijn)stof, maar ook andere schadelijke deeltjes uit de lucht. Denk daarbij aan virussen, tabaksrook, bacteriën, schimmels, pollen, huisstofmijt en micro-organismen. De ionisatiefunctie houdt in dat omringende lucht wordt geïoniseerd. Dat betekent dat negatieve ionen zich vastkleven aan stofdeeltjes. Daardoor wordt de stof zwaarder en zakt het naar beneden. Op deze manier worden de schadelijke stofdeeltjes uit de lucht gehaald.

Negatieve ionen zorgen dus voor gezonde lucht. Het is bewezen dat negatieve ionen een positief effect (https://www.nature.com/articles/srep11431) hebben op het lichaam en de longen. Onderzoek toont aan dat negatieve ionen in de lucht tal van ziekteverwekkende bacterie- en virussentypen onschadelijk maken. Alle luchtreinigers van Progenion zijn uitgerust met een ionisator. Per luchtreiniger leggen we precies uit met welke technieken en filters het apparaat is uitgerust.

Daarnaast heeft Progenion luchtzuiveraars met het extreem zuiverende HEPA-filter. Deze krachtpatsers zijn de oplossing voor fijnstof binnenshuis. HEPA staat voor high-efficiency particulate air en staat wereldwijd bekend als het meest luchtzuiverende filter.

Een Progenion luchtreiniger tegen fijnstof?2023-08-28T09:49:39+02:00

Een luchtreiniger van Progenion zuivert de lucht in een specifieke ruimte. Progenion biedt verschillende soorten en maten luchtreinigers, specifiek ontworpen om fijnstof te bestrijden. Als je overweegt een luchtreiniger te kopen om de effecten van fijnstof tegen te gaan, is het belangrijk om vooraf te weten in welke ruimte je het fijnstof wilt verminderen.

Fijnstof komt vrij tijdens dagelijkse activiteiten. Onderzoek wijst uit dat tijdens het braden van vlees en het wokken van groenten op hoge temperaturen veel fijnstof vrijkomt. Een luchtreiniger in de keuken kan in zo’n geval een oplossing bieden.

Een luchtreiniger is ook de ideale oplossing in een ruimte waar wordt gerookt. Roken produceert veel fijnstof, en de geur van sigarettenrook is vaak al merkbaar bij het betreden van de ruimte. Tabaksgeur kan zich hechten aan gordijnen en meubelbekleding. Met een Progenion luchtreiniger kan deze overlast verminderd worden.

Kortom, zorg dat je weet welke bron van fijnstof je wilt bestrijden. Als deze bron zich in een grotere ruimte bevindt, zoals de woonkamer of de keuken, heb je een krachtige luchtreiniger nodig. Wil je de lucht zuiveren in een kleinere ruimte van ongeveer tien vierkante meter, zoals de badkamer? Dan is een compactere luchtreiniger de oplossing voor jou.

Welke luchtreiniger heb ik nodig bij fijnstof?2023-08-28T09:49:50+02:00

Progenion luchtreinigers tegen fijnstof kunnen 24 uur per dag worden gebruikt. Onze luchtzuiveraars zijn ontworpen voor duurzaamheid en zuinigheid. Onze meest effectieve modellen, de PR-360, PR-950UVS en PR-450C, hebben optionele sensortechnologie die automatisch lucht filtert bij slechte luchtkwaliteit, wat het risico op fijnstofoverlast minimaliseert. Wil je liever zelf de touwtjes in handen houden? Schakel deze functie uit en bepaal zelf wanneer de lucht gezuiverd moet worden, inclusief het handmatig in- of uitschakelen van de ionisator en UV-lamp. Het energieverbruik van een luchtreiniger verschilt per model en stand. De PR-950UVS HEPA luchtreiniger heeft bijvoorbeeld vijf verschillende standen: op een lage stand gebruikt het minder stroom dan op een hoge. Onze PR-124 luchtreiniger met ionisator, die slechts 2.8 Watt per uur verbruikt, is perfect voor kleinere ruimtes zoals een kantoor of printerruimte.

Luchtreinigers geschikt bij fijnstof

 • Luchtreiniger Smart PR-360S-IUVH
  299.00 Incl. BTW
  Toevoegen aan winkelwagen Details
 • Luchtreiniger PR-450C met HEPA H13 AFPRO
  299.00 Incl. BTW
  Toevoegen aan winkelwagen Details
 • HEPA LUCHTREINIGER PR-955S-UV
  229.00 Incl. BTW
  Toevoegen aan winkelwagen Details
 • HEPA LUCHTREINIGER PR-950S-UV
  229.00 Incl. BTW
  Toevoegen aan winkelwagen Details
 • Aanbieding!
  Luchtreiniger PR-040IUVH COOL + HOT
  Oorspronkelijke prijs was: €249.00.Huidige prijs is: €239.00. Incl. BTW
  Toevoegen aan winkelwagen Details
 • Aanbieding!
  Luchtreiniger PR-450C met HEPA H13
  Oorspronkelijke prijs was: €299.00.Huidige prijs is: €289.00. Incl. BTW
  Toevoegen aan winkelwagen Details
 • PR-555UV luchtreiniger met HEPA
  99.00 Incl. BTW
  Toevoegen aan winkelwagen Details
 • Ventilatie luchtreiniger PR-940UV
  149.00 Incl. BTW
  Toevoegen aan winkelwagen Details
 • Luchtreiniger met ionisator PR-369R Wit
  159.00 Incl. BTW
  Opties selecteren Details
 • Luchtreiniger met ionisator PR-369R Zwart
  159.00 Incl. BTW
  Opties selecteren Details
Luchtreinigers klussen in fijnstof

Adem Fris, Klus Slim
Wist je dat klussen als schuren en timmeren je gezondheid kunnen schaden door fijnstof? Maak je klusruimte veiliger met Progenion!
Lees verder om te ontdekken hoe je niet alleen een mooi eindresultaat, maar ook een gezondere leefomgeving creëert met Progenion luchtreinigers. Voorkomen is beter dan genezen!

Ga naar de bovenkant