Een hoge concentratie fijnstof kan gevaarlijk zijn, het is daarom van belang dat er zo min mogelijk van in je lichaam terechtkomt. De precieze schadelijkheid van fijnstof voor de gezondheid hangt af van verschillende factoren, zoals de samenstelling van het fijnstof, de hoeveelheid deeltjes en hun grootte. Hoe kleiner het deeltje, hoe moeilijker het voor het lichaam is om het te verwijderen. Deze kleine deeltjes blijven na inademing langer achter in de longen en kunnen zo sneller in het bloed terechtkomen, waardoor ze andere organen kunnen bereiken.

De gevoeligheid voor fijnstof varieert ook per individu. De risicogroepen omvatten kinderen, ouderen en mensen met hart-, vaat- of longziekten. Als je tot deze groepen behoort, kan je door blootstelling aan fijnstof last krijgen van hoesten en benauwdheid. Soms verdwijnen de klachten als de concentratie fijnstof in de lucht afneemt. Echter, uit onderzoek (https://www.rivm.nl) van het RIVM blijkt dat zieke mensen door een hoge concentratie fijnstof eerder kunnen sterven.

Het inademen van fijnstof kan ernstige gezondheidseffecten veroorzaken, zoals een verminderde longfunctie of verhoogde luchtwegklachten. Er kunnen ook effecten optreden op de ontwikkeling van een foetus. Uit onderzoek is tevens gebleken dat er mogelijk een verband is met diabetes en dementie. Langdurige blootstelling aan fijnstof kan in Nederland zelfs leiden tot een verminderde levensverwachting van ongeveer negen maanden!

Bescherm jezelf tegen overmatige inademing van fijnstof. Kies voor een Progenion luchtzuiveraar met HEPA-filter en zorg voor schone lucht in je eigen huis om gezond te blijven!