Fijnstof is schadelijk voor de gezondheid van iedereen, maar met name voor mensen in risicogroepen (https://www.rivm.nl/). Volgens de Gezondheidsraad gaat het daarbij met name om kinderen, ouderen en mensen met hart-, vaat-, of longziekten. Voor hen is het extra belangrijk dat de lucht die ze inademen schoon is. Een luchtzuiveraar van Progenion met HEPA-filter zorgt daarvoor.

Dat ouderen gevoeliger zijn voor fijnstof komt niet alleen doordat zij vaker last hebben van chronische longziekten en hart- en vaatziekten. Veroudering op zich speelt ook een rol. Dat komt doordat ouderen al hun hele leven zijn blootgesteld aan luchtverontreiniging en door luchtweginfecties die ze tijdens hun leven hebben gehad. Hierdoor zijn ze extra gevoelig voor luchtverontreiniging en hebben ze over het algemeen een verminderde longfunctie.

Ook kinderen zijn gevoeliger voor fijnstof. Dat komt doordat ze in verhouding tot hun lichaamsgewicht veel lucht inademen en doordat ze kleinere longen en luchtwegen hebben. Daarnaast zijn de luchtwegen en longblaasjes nog in ontwikkeling en hebben ze vaker astma en acute luchtweginfecties.

Verder wijst de Gezondheidsraad ook zwangere vrouwen aan als hooggevoelige groep. Steeds meer onderzoeken zien een verband tussen blootstelling aan fijnstof en de effecten op een ongeboren kind.

Ten slotte benoemt de Gezondheidsraad ook hoogblootgestelde groepen als risicogroep voor fijnstof in de lucht. Daarbij gaat het met name om mensen die wonen of werken op plaatsen met veel luchtverontreiniging. Voorbeelden zijn de omgeving van een vliegveld, stadscentra en gebieden langs drukke wegen.

Samenvattend, voor een grote groep mensen is blootstelling aan fijnstof extra gevaarlijk. Met name voor hen is het daarom aan te raden om ervoor te zorgen dat de lucht die ze binnenshuis inademen, zo schoon mogelijk is.