Een andere veel voorkomende ziekte die veroorzaakt kan worden door vogels is de papegaaienziekte. Dat is een vorm van longontsteking die bij mensen in Nederland af en toe voorkomt. De oorzaak van de papegaaienziekte is een bacterie die bij vogels kan voorkomen. Niet alleen papegaaien kunnen ermee besmet zijn, maar ook parkieten, duiven, eenden, pluimvee, kalkoenen, kanaries en andere vogels. De dieren kunnen de bacterie overdragen aan mensen. Ook vogels zonder zichtbare klachten kunnen de bacterie bij zich dragen.

Bij papegaaienziekte duurt de incubatieperiode – de tijd tussen besmetting en de eerste klachten – meestal één tot twee weken. De ziekte kan met milde grieperige klachten verlopen, of zelfs zonder symptomen. Maar ook ernstigere gevallen komen voor. Daarbij hebben patiënten te maken met longontsteking of bloedvergiftiging, waarbij meerdere organen minder kunnen gaan functioneren of uitvallen.

De bacterie die de papegaaienziekte veroorzaakt, komt voor in oogvocht, snot en uitwerpselen van vogels die deze bacterie bij zich dragen. Mensen raken besmet als ze stofdeeltjes van ingedroogd oogvocht, snot of uitwerpselen van besmette vogels inademen. Besmetting met deze stofdeeltjes kan ook plaatsvinden via contact met karkassen of veren van besmette vogels.

Het risico op besmetting kan je verkleinen door contact met besmette vogels te voorkomen. Vermoed je dat een vogel besmet is? Draag dan handschoenen, beschermende kleding en een mondkapje tijdens contact met het dier. De kans op inademing van besmette stofdeeltjes verklein je bovendien met het plaatsen van een luchtreiniger van Progenion.

Volgens het RIVM (https://www.rivm.nl/papegaaienziekte) komt de papegaaienziekte in Nederland tussen de 40 en 80 keer per jaar voor. De verwachting is wel dat het werkelijke aantal hoger is, omdat artsen bij een longontsteking vaak geen laboratoriumtest laten doen om de diagnose te bevestigen. In de winter van 2019/2020 is het aantal patiënten met papegaaienziekte in Nederland toegenomen. Het RIVM is een onderzoek gestart om de bron van de besmettingen te achterhalen.

Tips:

  • Als je een vogel als huisdier wilt houden, laat deze dan preventief door een dierarts testen op papegaaienziekte;
  • Vermoed je dat een vogel de papegaaienziekte heeft? Draag dan handschoenen, beschermende kleding en een mondkapje tijdens contact met het dier;
  • Plaats een luchtreiniger met ionisator van Progenion in de ruimte waar je vogels houdt.