Fijnstof bevindt zich overal in de lucht. De concentratie varieert echter per locatie; sommige plekken hebben meer fijnstof dan andere. De schoonste lucht, met de minste fijnstofdeeltjes, vind je boven zee. Boven land neemt het aantal fijnstofdeeltjes toe, en in grote steden ligt dit aantal nog hoger.

Een klein deel van het fijnstof is afkomstig van natuurlijke bronnen, zoals zeezout en opwaaiend stof. Het overgrote deel van het fijnstof (75 tot 80 procent) komt echter in de lucht door menselijke activiteiten.

Dit is voornamelijk gerelateerd aan verbrandingsaerosolen, de deeltjes die vrijkomen bij verbrandingsprocessen. Hierbij kan gedacht worden aan verkeer, houtverbranding en energieopwekking uit fossiele brandstoffen. Dergelijke activiteiten komen meer voor in grote steden, wat resulteert in een hogere concentratie fijnstof in de lucht op die locaties.