Vogels kunnen verschillende ziektes veroorzaken bij mensen. De meest voorkomende zijn de vogelhouderslong en de papegaaienziekte.

Vogelhouderslong
Een vogelhouderslong wordt ook wel duivenmelkerslong genoemd. Het is een allergische reactie die ontstaat in de longen. De oorzaak is te vinden in eiwitten, afkomstig van de veren en ingedroogde ontlasting van vogels. Als ze worden ingeademd kunnen ze leiden tot een ontstekingsreactie in de longen. Vogels die een vogelhouderslong kunnen veroorzaken zijn duiven, kanaries, papegaaien en parkieten, maar ook andere vogels in een volière. De ziekte staat los van de gezondheid van de vogels.

De meest voorkomende klachten bij een vogelhouderslong zijn:

  • Benauwdheid;
  • Kortademigheid;
  • Hoesten;
  • Vermoeidheid;
  • Gewichtsverlies.

Het kan zijn dat de klachten zich acuut voordoen. In die situatie verschijnen de eerste symptomen binnen vier tot acht uur na de allergische reactie. Je voelt je dan grieperig met koorts, soms pijn op de borst, droge hoest en kortademigheid. Daarnaast kunnen symptomen als hoofdpijn en vermoeidheid verschijnen. In de meest ernstige gevallen is sprake van levensbedreigende symptomen, zoals ademnood in rust en hoge koorts.

Maar het kan ook dat de klachten geleidelijk komen. In dat geval ontstaan klachten als hoesten en benauwdheid over een langere periode, variërend van enkele maanden tot jaren.