De kwaliteit van onze lucht moet zo hoog mogelijk zijn. Daarom stelt de Europese Unie eisen aan de luchtkwaliteit, waaronder grenzen voor de maximaal toegestane concentratie fijnstof in de lucht. De concentratie fijnstof wordt uitgedrukt in µg/m3, oftewel microgram per kubieke meter. De jaarlijkse hoeveelheid fijnstof in Nederland mag niet hoger zijn dan 40 µg/m3. Deze grens is bedoeld om ons te beschermen tegen de langetermijneffecten van fijnstof.

Daarnaast wordt er dagelijks naar de hoeveelheid fijnstof in de lucht gekeken. De dagelijkse grens is 50 µg/m3 en deze mag in een jaar tijd op maximaal 35 dagen worden overschreden. Deze regel is voornamelijk bedoeld om ons te beschermen tegen de kortetermijneffecten van fijnstof.

Ondanks alle Europese regels komt het in Nederland nog steeds regelmatig voor dat er veel fijnstof in de lucht aanwezig is. Bescherm jezelf hiertegen en zorg dat je binnenshuis en op kantoor schone lucht inademt. Investeer in je gezondheid en bekijk welke maatregelen je kunt nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren, zoals het gebruik van een Progenion luchtzuiveraar met een HEPA-filter