Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling.

Tot fijnstof worden in de lucht zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer gerekend. Fijnstof bestaat uit deeltjes van verschillende grootte, herkomst en chemische samenstelling. Uit epidemiologische en toxicologische gegevens blijkt dat fijnstof bij inademing schadelijk is voor de gezondheid. In Nederland en België sterven enkele duizenden mensen enige dagen tot maanden eerder door acute blootstelling aan fijnstof. Bovendien is de morbiditeit door (chronische) blootstelling hoog. Bij mensen met luchtwegaandoeningen en hart-en vaatziekten verergert chronische blootstelling aan fijnstof hun symptomen en het belemmert de ontwikkeling van de longen bij kinderen.
De normen voor fijnstof worden in Europa op veel plaatsen overschreden, vooral langs drukke wegen.
(bron wikipedia)

Fijnstof en binnenmilieu.

Binnenmilieu is een verzamelnaam van factoren in een gebouw die de gezondheid kunnen beïnvloeden. De kwaliteit van het binnenmilieu wordt o.a. bepaald door:

– de luchtkwaliteit binnenshuis en buiten; – straling; – geluid; – de temperatuur; – de concentraties van schadelijke stoffen die veroorzaakt worden door o.a. uitstoot (emissies) uit   consumentenartikelen; bouwmaterialen, inrichting en open-verbrandingstoestellen (zoals geisers zonder afvoer naar buiten); – het vochtgehalte in de binnenlucht; – de aanwezigheid van schimmels (vochtplekken) en huismijt; – de mate van ventilatie.

Wat zijn bronnen van een slechte luchtkwaliteit in gebouwen en woningen?

Als het muf ruikt in een ruimte is dat vaak een signaal dat er niet genoeg wordt geventileerd. Hierdoor kan zich ook vocht ophopen. Er zijn vele bronnen die invloed hebben op de luchtkwaliteit in huis, op school of in kindercentra:

– Verbrandingsproducten (bijvoorbeeld de stoffen die een slecht functionerende, afvoer loze geiser produceert). Hoe meer de verbrandingsgassen rechtstreeks via een afvoerpijp uit het toestel naar buiten worden afgevoerd, hoe beter de luchtkwaliteit binnen.
– Vocht: Bij koken, douchen en afwassen komt waterdamp vrij; – Huisstofmijt. Huisdieren zijn veroorzakers van huisstofmijt; – Schimmels; – Roken. Roken is de sterkste vervuiler van de binnenlucht; – Chemische stoffen. Uit bouwmaterialen en consumentenproducten kunnen schadelijke stoffen vrijkomen (zoals vluchtige organische stoffen, formaldehyde, asbest en radon) – Fijnstof; – inpandige garages (waardoor benzeendampen in de woning kunnen komen); – uitstoot van schadelijke stoffen door bepaalde bedrijven naast of boven de woning of gebouw, zoals stomerijen en garagebedrijven. – Deze opsomming is niet volledig. Zo vervuilen mensen ook zelf het binnenmilieu, doordat ze ademen (waardoor kooldioxide vrijkomt). Ook lichaamsgeur en het vocht dat mensen verdampen is van invloed op de binnen luchtkwaliteit. Verder is natuurlijk ook de luchtkwaliteit buiten van belang.
Hoe beter een gebouw geventileerd wordt hoe beter de binnen luchtkwaliteit is, omdat de vervuilende stoffen door ventilatie worden afgevoerd.

Ionisatie verwijdert fijnstof

Het natuurlijke fenomeen van luchtionisatie (zoals na een onweersbui of bij een waterval) zorgt voor natuurlijke reiniging van de lucht. Een ionisator bootst dit na en ‘sproeit’ elektronen (natuurlijk elementaire deeltjes) de lucht in. De elektronen hechten zich aan zuurstofmoleculen. De nu geladen zuurstofmoleculen (ionen) hechten zich aan het fijnstof in de lucht, waarna dit in de omgeving neerslaat en niet meer schadelijk is. Dit effect heeft ionisatie overigens ook op vervelende micro-organismen (huisstofmijt, virussen, schimmels). (bron nieuwsbank.nl)