De dagen worden korter, en de temperaturen dalen. Koning winter is aanstaande.

Een open haard, houtkachel of vuurkorf, gezellig! Maar niet voor iedereen. Er liggen namelijk gezondheidsklachten op de loer. Steeds meer mensen stoken op hout, dit voor de gezelligheid, maar ook om de woning te verwarmen. Door de hoge energieprijzen stappen steeds meer mensen over op een hout of palletkachel. Bij het stoken op hout komen er ook giftige stoffen vrij. (https://ggdleefomgeving.nl/lucht/houtrook/houtrook-en-gezondheid/) Houtrook bevat schadelijke stoffen zoals fijnstof, ultra fijnstof, roet, benzeen, dioxine, koolmonoxide, azijnzuur en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK ‘s). Bij het verbranden van hout komen er schadelijke stoffen vrij die de kans op longziekten, hart- en vaatziekten en longkanker aanzienlijk vergroten. Ook voor de mensen die zelf een houtkachel hebben. Met een luchtreiniger zoals b.v. de PR-950S voorzien van o.a. HEPA en koolstoffilter, verwijder je de gevaarlijke stoffen uit houtrook.

Ventileren en houtrook

Doordat we thuis en op kantoor vaker ventileren op aanbeveling van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ventilatie) krijgen we ook te maken met schadelijke houtrook in onze woon en werkruimtes. Houtrook is niet alleen schadelijk maar geeft ook een onaangename geur af. De geur trekt d.m.v. ventileren uw werk en woonruimten binnen, en de geur trekt in uw kleding, meubels en gordijnen. Wanneer men ook nog eens problemen heeft met de longen, luchtwegen is het vaak kommer en kwel. Voor mensen met deze klachten is houtrook de reden dat hun klachten toenemen, en een hoger ziekteverzuim ligt op de loer. De meest kwetsbare groepen zijn ouderen, kinderen en longpatiënten, maar op de lange termijn is houtrook ongezond voor iedereen, ook voor de mensen die zelf een haard hebben. Ongemerkt komt er echt b.v. fijnstof uw eigen woning binnen. Duidelijke stookregels zijn er niet, maar wat kun je nou doen als je overlast ervaart? Overleggen met de buren? Vaak komt men helaas niet tot een oplossing.

Luchtwegproblemen door houtrook

Eén op de vijf Nederlandse huishoudens had in januari 2019 een houtkachel of haard. Gezien de hoge energieprijzen zijn er nadien nog meer huishoudens overgestapt op een dergelijke warmtebron. Tijdens koude en miezerige dagen zie je de schoorstenen overal roken.          Circa 45% van de bevolking geeft aan wel eens last te hebben van houtkachels, open haarden en vuurkorven, vooral mensen met luchtwegproblemen zoals astma. Ruim tien procent van de bevolking wil een stookverbod, maar de helft van de Nederlanders staat juist positief tegenover het stoken van hout. Zij associëren het vaak met gezelligheid, en een goedkope manier om de woning te verwarmen. Het beleid rondom de houtkachels is dan wel aangescherpt, maar het probleem blijft bestaan. Wat men vaak vergeet is dat de biomassacentrales ook grote uitstoters zijn van vervuilde lucht. Omwonenden hebben hier dan ook last van stank en de gevaarlijke stoffen uit houtrook. Bij Progenion hebben we ook professionele luchtreinigers voorzien van sensortechnologie zoals de PR-450C.

Wat U wel kunt doen

Wat we zelf kunnen doen is het sluiten van ramen en deuren wanneer de schoorstenen roken, en te ventileren tijdens de tijdstippen/momenten dat men minder stookt. Maar wat nog beter werkt is het aanschaffen van een luchtreiniger. Naast de vele voordelen die een luchtreiniger u voor uw gezondheid kan bieden, is het ook uitermate geschikt als partner tegen de hinderlijke en zelfs kwalijke stoffen uit houtrook. We hebben modellen met UV-C, HEPA filters, en actieve-koolstoffilters. Bij Progenion hebben we een luchtreiniger voor elk vertrek van uw woning. Zo hebben we kleinere modellen voor op de slaapkamer in de vorm van een nachtlampje , of de grotere versies voor in de woonkamer, keuken, of op kantoor.