Wisselende vochtigheidsgraad

De luchtvochtigheid kan worden uitgedrukt in een absolute en een relatieve luchtvochtigheidswaarde. De absolute waarde geeft de hoeveelheid water in een bepaalde hoeveelheid lucht. De relatieve luchtvochtigheid geeft het percentage hoeveel waterdamp zich in de lucht bevindt. Zo is de luchtvochtigheid in een vliegtuig met minder dan 5 procent extreem laag door de koude buitenlucht die tot -50°C kan oplopen. Bij mist of dauw kan de luchtvochtigheid oplopen tot 100 procent. De lucht is dan verzadigd en zal druppels vormen, die neerslaan op koude oppervlakten zoals ramen. Buitenshuis varieert de relatieve luchtvochtigheid van minder dan 20% tot 100%. Binnen is de luchtvochtigheidsgraad meestal 40% tot 60%. In een geventileerde ruimte echter kan de vochtigheid afhankelijk van de weersomstandigheden en eventuele verwarming ook binnenshuis flink naar boven en beneden afwijken van dit gemiddelde. In de badkamer is de relatieve luchtvochtigheid meestal het grootst. Kortom: de hoeveelheid vocht in onze lucht is niet altijd gelijk en wisselt afhankelijk van weersomstandigheden, luchtdruk en vooral temperatuur. Hoe warmer het is, hoe meer vocht de lucht kan opnemen. Daalt de temperatuur echter, dan zal de waterdamp uit de lucht condenseren tot druppels. Mensen ervaren een relatieve luchtvochtigheid tussen 40% en circa 60% als het meest behaaglijk. De luchtvochtigheid kan worden gemeten met een hygrometer.

Lucht vaak te droog

In woningen of kantoren kunnen we de gewenste luchtvochtigheid niet altijd op natuurlijke wijze controleren en afstemmen op onze behoefte. Vooral in de winter als de centrale verwarming op volle toeren draait en in kantoren met airconditioning is vaak sprake van een te droge en bedompte lucht. De koude buitenlucht bevat toch al minder vocht. Wanneer die lucht in huis verwarmd wordt, neemt de luchtvochtigheid nog verder af.

Gezondheidsklachten en ongemakken door droge lucht
Een te droge lucht binnenshuis veroorzaakt allerlei gezondheidsklachten en ongemakken zoals droge ogen, droge en geïrriteerde slijmvliezen in neus en keel, geïrriteerde luchtwegen, prikkelende keel, droge hoest, een droge of geïrriteerde huid, gebarsten lippen, droge en branderige ogen, irriterende contactlenzen hoofdpijn, vermoeidheid, verminderde concentratie, verhoogd infectierisico en lagere weerstand. Bovendien verspreiden (griep)virussen zich in koude droge lucht sneller. Ook voelen veel mensen zich koud omdat het lichaam bij een lage luchtvochtigheid vocht verliest doordat het zweet op de huid sneller verdampt. Ook zijn de longen minder goed in staat zuurstof uit de ingeademde lucht op te nemen. Boosdoener is daarbij bovendien dat bij een droge lucht meer stof vrij komt en in de lucht zweeft, zeker als het warmer is dan 23°C. Behalve mensen ondervinden ook dieren, planten, meubels, parket en muziekinstrumenten nadelen van een slechte luchtvochtigheid.
Met de luchtbevochtigers van Progenion kan dat wel.

Wat te doen tegen droge lucht?

Voor het bereiken van een hoger vochtigheidspercentage kunt u waterdamp aan de lucht toevoegen. Handige tips zijn bijvoorbeeld:

  • Het ophangen van waterbakjes aan de verwarming.
  • De badkamerdeur na het douchen op een kier laten staan.
  • De temperatuur niet boven 20 à 21°C laten komen.
  • Het huis voldoende luchten.
  • Geregeld stof afnemen.
  • Planten neerzetten die water verdampen.

Voor het bevochtigen van lucht zijn er dus in principe twee systemen te onderscheiden:

  • bevochtiging middels het verdampen van water (dit kan op verschillende manieren)
  • bevochtiging middels stoombevochtiging
  • bevochtiging middels ultrasone trillingen ( koude waterdamp)