Fijnstof is een verzamelnaam voor alle stofdeeltjes in de lucht. Het betreft deeltjes van verschillende groottes, met een maximale doorsnede van 10 micrometer (0,001 centimeter). Fijnstof, zoals beschreven op https://www.rivm.nl/fijn-stof, is met het blote oog niet zichtbaar. Het wordt pas merkbaar wanneer onder bepaalde weersomstandigheden smog ontstaat. Fijnstof bestaat grotendeels uit zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak, maar ook elementair koolstof en koolstofverbindingen dragen bij aan de samenstelling ervan.

Een klein percentage van fijnstof bestaat uit roet. Onderzoek heeft aangetoond dat roet, van alle componenten in fijnstof, de grootste schade kan aanrichten aan zowel het milieu als de gezondheid. Roet is in wezen een combinatie van koolstof en koolstofverbindingen, die voornamelijk vrijkomen bij de verbranding van fossiele brandstoffen (zoals in dieselmotoren) en organisch materiaal (zoals biomassa en bosbranden).

De luchtzuiveraars van Progenion zijn uitgerust met het HEPA-filter, dat wereldwijd wordt erkend als het meest effectieve luchtzuiverende filter.