Gratis verzending in Nederland
van € 100,-
Klantenservice
Tel 074-8511901
Registreer
Nieuwe klant
Zoeken
O
Bel Progenion
Tel.074 - 8511 901

Overzicht alle rooklucht roken

Tiles
Slider

PR-950UVS Zwart

€ 289,00

UVS-HEPA-Luchtreiniger

Incl. BTW
Meer informatie
 

Wat is rooklucht


Tabaksrook & Rooklucht

Tabaksrook is de rook die ontstaat bij het verbranden van tabak. Rooklucht ontstaat onder andere bij het roken van een sigaret, sigaar of pijp. Bij het roken inhaleert de roker een deel van de rooklucht. Het overgrote deel van de geïnhaleerde rook wordt weer uitgeblazen. Verder ontstaat er ook rook als een sigaret, sigaar of pijp brandt, zonder dat de roker de rooklucht inademt. Bijvoorbeeld als een brandende sigaret of sigaar in een asbak ligt of simpelweg wordt vastgehouden. Rooklucht wordt door de meeste mensen als zeer onprettig (stank) ervaren. Rooklucht blijft hangen in ruimtes waar gerookt wordt. Na een bezoek aan een rokerige ruimte blijft de rooklucht hangen in kleding en haren.

Gezondheidsschade door tabaksrook

Naast de stankoverlast is tabaksrook ook schadelijk voor de gezondheid. Dit geldt zowel voor rokers als voor de mensen die aanwezig zijn in ruimtes waar gerookt wordt (meeroken of second hand smoke). Gevaar voor de gezondheid wordt veroorzaakt doordat in tabaksrook een groot aantal giftige en kankerverwekkende stoffen zit.

Verslaving

Tabaksrook bevat een groot aantal stoffen: teer, koolmonoxide, nicotine en meer dan veertig andere (schadelijke) stoffen Alkaloïde nicotine is een stof die van nature in een hoge concentratie voorkomt in de tabaksplant. Nicotine is ook aanwezig in gedroogde tabak die wordt gebruikt in sigaretten en sigaren. Nicotine leidt tot hoge bloeddruk, maar is vooral bekend omdat het verantwoordelijk is de kick van het roken en vanwege verslavend effect dat roken heeft.
De verslaving is deels lichamelijk. Als de nicotine is uitgewerkt ontstaan ontwenningsverschijnselen omdat het lichaam de prettige sensatie wil blijven ervaren. Het roken van tabak kan ook psychische verslaving veroorzaken. De ervaring van het roken wordt in de hersenen geassocieerd met prettige gebeurtenissen en gekoppeld aan een prettig gevoel. De combinatie van lichamelijke en psychologische factoren zorgt ervoor dat het moeilijk is om rookverslaving te overwinnen. Daarom kunnen veel rokers niet stoppen, ook al weten ze dat het de oorzaak is van veel lichamelijke klachten en aandoeningen.

Meeroken

Mensen die veel aanwezig zijn in ruimten waar veel wordt gerookt, lopen in grote lijnen hetzelfde risico als rokers. Ook zij ademen de schadelijke stoffen in die aanwezig zijn in tabaksrook. Net als de rook die de rokers inademen bevat tabaksrook in de omgevingslucht kankerverwekkende stoffen, zoals benzoapyreen, aromatische amines en tabakspecifieke nitrosamines. De rook bevat ook nicotine, giftige stoffen als koolmonoxide en irriterende stoffen zoals acrylaldehyde. Zowel zelf roken als passief roken vergroot het risico op (long)kanker, ademhalingsziekten en hartkwalen.
Progenion Nederland
Ambachstraat 2
7622 AP Borne
Tel: 074 - 851 19 01
E-mail. info@progenion.nl
https://www.progenion.nl
Waar verkrijgbaar?
Chat met de klantenservice
Progenion is online offline
Welkom bij de klantenservice.