Nieuws

De Gezondheidsraad is een Nederlands onafhankelijk wetenschappelijke organisatie, dat de regering adviseert op het gebied van de volksgezondheid. Nu er steeds meer aanwijzingen zijn dat ultrafijnstof schadelijk kan zijn voor de gezondheid, luidt de raad de noodklok. Het adviseert de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat om maatregelen te nemen die de uitstoot van ultrafijnstof terugdringen en de blootstelling eraan verminderen (https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2021/09/15/risicos-van-ultrafijnstof-in-de-buitenlucht).

Fijnstof is een verzamelnaam voor alle stofdeeltjes in de lucht. Daarbij gaat het om deeltjes van verschillende omvang, tot een doorsnede van maximaal 10 micrometer (0,001 centimeter). Fijnstof (https://www.rivm.nl/fijn-stof) bestaat voor het grootste gedeelte uit zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak. Maar ook elementair koolstof en koolstofverbindingen dragen bij aan fijnstof.

Als er een hoge concentratie verontreinigde stoffen in de lucht aanwezig is, kan er smog ontstaan. Smog kan gezondheidsklachten zoals luchtwegklachten of irritatie aan ogen, neus en keel veroorzaken bij mensen die hiervoor gevoelig zijn. Bij hoge concentraties kan iedereen klachten krijgen.

Ultrafijnstof

En dan is er dus ultrafijnstof, dat veel kleiner is dan fijnstof. Dit zijn de deeltjes in de lucht die kleiner zijn dan 0,1 micrometer, oftewel (0,00001 centimeter). Ieder deeltje is dus 100.000 keer kleiner dan een centimeter en met het blote oog absoluut niet te zien.

Doordat ultrafijnstof zo klein is, ruimt het lichaam het minder snel op dan grotere deeltjes, zoals fijnstof. Het gevolg is dat het langer in de longen achterblijft na het inademen. Door de kleine omvang kan het deeltje ook makkelijker via de longen in het bloed belanden en andere organen bereiken. Volgens het RIVM is ultrafijnstof daardoor mogelijk schadelijker voor de gezondheid dan fijnstof

Onderzoeken

Wetenschappelijk onderzoek liet eerder al zien dat blootstelling aan ultrafijn stof bij mensen kan leiden tot ontstekingen in de longen en effecten op het functioneren van hart en bloedvaten. Als de concentratie ultrafijnstof hoog is, klonteren de deeltjes in de lucht samen tot fijnstof.

Inmiddels zijn er steeds meer aanwijzingen dat blootstelling aan ultrafijnstof negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid, met name voor de luchtwegen, hart en bloedvaten en de ontwikkeling en groei van de foetus. De Gezondheidsraad geeft de overheid daarom verschillende adviezen om de uitstoot van ultrafijnstof in de buitenlucht te beperken.

Luchtreinigers tegen ultrafijnstof
Binnenshuis

Ongeveer 90 procent van de tijd ben je niet in de buitenlucht, maar ergens binnen. Denk aan alle tijd die je doorbrengt in huis, op school of op het werk. Daarom is het verstandig om zelf de lucht binnenshuis te zuiveren van fijnstof en zo de schadelijke gevolgen tegen te gaan. De luchtkwaliteit in je eigen huis kan je snel en eenvoudig verbeteren met een luchtreiniger van Progenion.

Wij hebben luchtreinigers die zijn uitgerust met een HEPA-filter. Deze luchtzuiveraars zorgen ervoor dat fijnstof bij jou niet leidt tot luchtwegklachten of irritaties. De meest effectieve luchtreinigers van Progenion om de overlast van fijnstof tegen te gaan zijn de luchtreinigers PR-950UVS. PR-555UV en de PR-450C. Deze halen de allerkleinste deeltjes uit de lucht. Met een effectiviteit van 99,97 procent zijn de luchtreinigers van Progenion buitengewoon effectief tegen fijnstof. Kies voor jou gezondheid met een luchtzuiveraar van Progenion, die jou overal behoedt voor overlast van fijnstof!

luchtreiniger-pr450C-ulpa-progenion
hepa luchtreiniger model pr555
hepa-luchtreiniger-progenion-pr950uvs-zwart