Gratis verzending in Nederland
van € 100,-
Klantenservice
Tel 074-8511901
Registreer
Nieuwe klant
Zoeken
O
Bel Progenion
Tel.074 - 8511 901

Fijnstof in de lucht

Fijnstof of fijn stof is een vorm van luchtvervuiling. Fijn stof bestaat uit in de lucht zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer (1 µm = een duizendste millimeter). De in de lucht zwevende deeltjes zijn zeer schadelijk voor de gezondheid omdat ze diep in de longen kunnen doordringen. Daarom heeft de Europese Unie normen voor fijn stof vastgesteld. In 2005 mag het daggemiddelde van fijn stof het niveau van 40 microgram per kubieke meter niet over een heel jaar overschrijden. Hoewel de gemeten fijnstofconcentraties de laatste jaren licht dalen, komen overschrijdingen van de normen voor fijn stof in Nederland op grote schaal voor. Vooral in de grote steden en nabij drukke wegen.

Bekijk ons overzicht met luchtreinigers

Wat zijn de bronnen van fijn stof?

Fijn stof is vooral afkomstig van de land- en tuinbouw, industrie, energieproductie en verkeer en vervoer, maar van ook bandenslijtage, Saharazand en zeezout. Dus zowel van menselijke als natuurlijke bijdragen.

Welke effecten heeft fijn stof voor de gezondheid?

Omdat fijn stof doordringt tot diep in de longen is het erg schadelijk voor onze gezondheid - zowel op korte als op lange termijn.
Na een kortstondige piekblootstelling (bijvoorbeeld bij sterke smog) kunnen acute effecten optreden zoals hoesten, benauwdheid en verergering van luchtwegklachten. De klachten verdwijnen meestal weer zodra de concentratie van fijn stof in de lucht afneemt. In Nederland overlijden jaarlijks enige duizenden mensen enkele dagen tot maanden eerder door kortdurende blootstelling aan fijn stof. Vooral voor mensen met luchtweg- en longaandoeningen (COPD) en hart- en vaatziekten verergert het de symptomen, terwijl het bij kinderen de ontwikkeling van de longen belemmert.
Ook chronische blootstelling aan fijn stof is schadelijk. Dit uit zich in een verminderde longfunctie en een stijgend aantal chronische luchtwegenaandoeningen, zoals bronchitis, astma en longemfyseem.

Het effect van luchtreinigers met ionisator bij fijnstof

Door de lucht binnenshuis te zuiveren kunt u de hoeveelheid fijnstof sterk reduceren. Ionisatie in woon- of slaapkamer, kantoor of computerruimte zuivert de atmosfeer en zorgt voor een gezond binnenklimaat. Juist op locaties waar verhoogde concentraties fijnstof aanwezig zijn, zoals in stadscentra en langs drukke wegen, is dit aan te raadzaam. Een Progenion fijnstoffilter met ionisator haalt zelfs de kleinste deeltjes uit de lucht en vermindert dus de hoeveelheid fijnstof.

Welke luchtreinigers zijn geschikt als fijnstoffilters?

Een goede manier om fijnstof te reduceren is het filteren met een hepa-filter

Overzicht luchtreiniger met HEPA filter

Fijnstof filteren met een HEPA-filter

Er zijn een paar voor en nadelen aan het fijnstof filteren met een HEPA filter. De voordelen van het filteren met een HEPA-filter zijn dat de lucht snel gezuiverd wordt van fijnstof en andere stofdeeltjes en dat het vrijwel geen deeltjes meer achterblijven. Ook komen bij het filterproces met een HEPA-filter geen andere stoffen c.q. chemische reacties vrij. Het nadeel van een HEPA-filter is dat er altijd een ventilator nodig is om de lucht door het filter te zuigen het nadeel hiervan is dat deze geluid met zich meebrengt en dus altijd (zacht) hoorbaar is, ook is het HEPA-filter bij intensief gebruik na +/- 2 a 3 maand volledig verzadigd en dient het filter te worden vervangen.

De voordelen van een HEPA-Filter

  • De lucht is snel gezuiverd.
  • Zeer steriele lucht
  • Zeer natuurlijk process

Nadeel van een HEPA-Filter
  • Niet geruisloos (door de ventilator)
  • Filter moet worden vervangen
Progenion Nederland
Ambachstraat 2
7622 AP Borne
Tel: 074 - 851 19 01
E-mail. info@progenion.nl
https://www.progenion.nl
Waar verkrijgbaar?
Chat met de klantenservice
Progenion is online offline
Welkom bij de klantenservice.