Houtkachels en fijnstof

Nu de temperaturen in Nederland dalen, worden houtkachels steeds vaker ontstoken. Dit zorgt voor een verhoogde concentratie fijnstof in en om de woning. Het effect hiervan op de luchtkwaliteit beperkt zich niet enkel tot de binnenruimte van het eigen huis, maar reikt tot bij de buren en omwonenden. Houtrook, een complexe combinatie van gassen, dampen en vaste deeltjes, vormt hierbij de kern van het probleem.

Onderzoek naar houtrook

Recent onderzoek door het RIVM, gedateerd op 7 maart 2022, toont aan dat blootstelling aan houtrook in Nederland daadwerkelijk gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. De specifieke componenten van houtrook die verantwoordelijk zijn voor deze risico’s zijn nog onderwerp van studie. Vooral voor mensen met aandoeningen als astma of COPD kan de verhoogde concentratie fijnstof door houtrook een extra belasting vormen.

Een luchtreiniger tegen houtrook en fijnstof

Het in huis halen van luchtreinigers is een effectieve manier om deze fijnstof tegen te gaan. Voor een optimale zuivering is het raadzaam te kiezen voor een luchtreiniger die is uitgerust met een HEPA-filter, koolstoffilter én ionisator. Hiermee verhoog je niet alleen de kwaliteit van de lucht in je woonruimte, slaapkamer of thuiskantoor, maar draag je ook bij aan een beter binnenklimaat voor iedereen.

Luchtfiltertechnieken

Het HEPA-filter is in staat om 99,97% van de deeltjes groter dan 0,3 micron uit de lucht te halen. Dat betekent dat schadelijke stoffen zoals pollen, stof, bacteriën en uiteraard ook fijnstof van houtrook effectief worden tegengehouden. Een ionisator werkt door negatieve ionen in de lucht te verspreiden. Deze negatieve ionen hechten zich vervolgens aan positief geladen deeltjes zoals stof en fijnstof van houtrook. Zodra deze verbinding is gemaakt, worden de deeltjes zwaarder en vallen ze neer op de grond of worden ze aangetrokken door oppervlakken. Het resultaat is dat ze niet langer in de lucht zweven en niet meer ingeademd kunnen worden. In combinatie met een HEPA-filter biedt een ionisator een extra soort filter tegen luchtverontreinigende stoffen van houtrook. Door ook nog gebruik te maken van een koolstoffilter worden gassen en geuren absorbeert. Als je buren een houtkachel hebben en je regelmatig last hebt van de geur, dan kan een koolstoffilter de oplossing zijn. Het helpt de binnenlucht fris te houden en zorgt voor een prettiger woonomgeving.

Aanbevolen luchtreinigers bij houtrook
Aanbevolen luchtreinigers bij houtrook

Bekijk hier een overzicht van luchtreinigers tegen houtrook